Địa chỉ liên hệ: Swan Bay, Đảo Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Phòng kinh doanh dự án: 0932 799 965